Styrelse och stadgar

Styrelse

Thomas Vincent - ordförande
Oskar Scheiwiller - kassör
Thomas Voghera - sekreterare
Anna-Brita Krakenberger - ansvarig Building SIG
Anton Schöllin - bitr. ansvarig Building SIG
Anders Gundhe - ansvarig Rail SIG
Mats Dahlberg - ansvarig Civil SIG
Eirini Pierrou- bitr. ansvarig Civil SIG
Krister Surell - ansvarig GIS/Geospatial - SIG

Stadgar