25 maj 2020

BUS SIG Webinar - Digital Twins and Services - Ian Joyce Bentley Systems

Inspelning från BUS SIG Webinar 20 maj, 2020 finns nu tillgänglig.

"Digital Twins and Services" - Ian Joyce Bentley Systems


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar