20 oktober 2017

YII 2017 Singapore


Tack vare bidrag från BUS fick jag möjlighet att delta på Bentley årliga konferens Year In Infrastructure 2017. Detta år var konferensen förlagd till Singapore vilket i sig var en upplevelse. Singapore är på många sätt ett praktexempel på vad ingenjörskonst och tekniska innovationer kan åstadkomma när det används på rätt sätt för stadsplanering och infrastruktur.
Konferensen är fokuserad på vad som har åstadkommits av Bentleys användare i infrastrukturprojekt runt om i världen. Det var spännande att se hur många och fantastiska projekt som genomförs på olika håll. I år var passande nog första året då Asien passerat USA och Europa som den kontinent med flest användare av Bentleys produkter. Det lär sannolikt inte minska kommande år.
Förutom alla imponerande projekt, presenterade man också spännande nyheter och delade med sig av tankar kring framtiden. Jag ska försöka sammanfatta de viktigaste punkterna så får vakna läsare kommentera om jag missat eller missuppfattat något.

Connected Projects och Azure

Bentley fortsätter att satsa på samarbete och lagring i molnet och Microsoft Azure är plattformen man valt för att möjliggöra detta. Alla stora projekt och många mindre involverar projektteam och underentreprenörer på olika geografiska platser. Att kunna dela information och data oavsett var man befinner sig är fortsatt ett prioriterat område och Connected Projects är Bentleys lösning på detta. Denna molnbaserade projekthantering finns tillgänglig i alla nya produkter för att kunna dela filer, hämta komponenter och hantera arbetsflöden.

Digital Twins

Det var mycket prat om Digital Twins. Både från Bentley och Siemens som också var en av huvudsponsorerna. Digital Twin är den digitala modellen av ett verkligt objekt. Det kan vara en byggnad, ett flygplan eller en del i ett större system som en ventil eller termostat. Inget nytt i sig men nu när Internet Of Things (IOT) kommer på bred front kan man övervaka, testa och prova anläggningar genom att använda de detaljerade digitala modellerna som i sin tur får data från sin verkliga motsvarighet.

Dark Data

Dark Data var nästa buzz word som användes flitigt under presentationerna. Detta användes för att visa på den mängd av data man samlar på sig men som sedan aldrig används. Man behöver bara titta igenom sina egna mappar för att inse att det ligger en ofantlig massa skräp och bortglömda filer i olika hörn. Poängen är att dessa bortglömda filer kan innehålla information som skulle kunna vara viktig eller bidra till en ökad förståelse av ett problem. Microsoft menar att om man flyttar över lagringen i molnet kan man använda deras analysverktyg för att söka igenom ostrukturerade datamängder och hitta mönster och sammanhang som annars skulle vara omöjliga att se. Man presenterade även en lokal version av Azure kallad Azure Stack för de som vill köra sin egen molntjänst eller garantera att data lagras i Sverige (eller annat specificerat land).
Bentley använder också begreppet Dark Data för att illustrera data som skapats av ett program men som inte kan läsas av andra applikationer. iModelHub som beskrivs i nästa stycke är bl.a. tänkt att adressera detta problem genom att införa en enhetlig lagring av alla typer av applikationsdata.

iModelHub

Detta var förmodligen den största nyheten ur ett Bentleyperspektiv. iModel 2.0 och  iModelHub är nästa generations lagringsformat för designdata. Jag säger inte filformat för det är frågan om både ett filformat (iModel 2.0) och en molnbaserad lagring (iModelHub).
iModels (som ju funnits i många år nu) är Bentley utbytesformat som gör det möjligt att samgranska information skapade av olika produkter oavsett hur dessa lagrar informationen internt. Formatet är baserat på den öppna databasen SQLitesom är en databas i filformat och som dessutom stöds av de flesta mobilplattformat. Finessen är att man har ett gemensamt lagringsformat oavsett hur och av vilken applikation det skapats.
Det kändes lite oklart exakt hur den slutgiltiga lösningen skulle se ut men man presenterade en övergångslösning baserad på ProjectWise och iModel Bridges. Denna lösning gör det möjligt att fortsätta arbeta med dagens versioner av alla program men när filerna checkas in i ProjectWise tar dessa iModelBridges hand om informationen och skickar förändringarna vidare till iModelHub i molnet. Genom denna lösning har man fullständig kontroll över alla förändringar som gjorts över tid i projektet och kan därför analysera och se exakt vad som orsakat ett visst problem/resultat. Keith Bentley sa (min tolkning) ”Förändring är själva drivkraften i ett projekt. iModelHub gör det möjligt att ha fullständig kontroll över dessa förändringar.”
För er som vill läsa mer om iModel 2.0 och iModelHub finns några länkar här nedan.

Context Capture

Context Caputure är Bentley lösning för att skapa 3D-modeller från fotografier och laserpunkter. Under projektpresentationerna stod det klart att detta förmodligen var den mest frekvent förekommande programvaran i de olika projekten. Genom att använda drönare eller andra metoder för att fotografera av ett projektområde (en stad, en byggnad, en detalj) kan man på ett snabbt sätt få en detaljerad bild av verkligheten (därav begreppet Reality Modeling). Resultatet är en 3D-mesh som sedan kan användas för att sätta in sitt projekt i ett sammanhang, som digitaliseringsstöd eller för att övervaka vad som händer under projektets gång.
Vi kommer att få se mycket av denna teknik framöver!

Detta inlägg publicerades ursprungligen på consulting.surell.se.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar